Aku datang untuk pergi...

Aku datang untuk pergi...

Sunday, September 25, 2011

GURU YANG MENAFIKAN WUJUDNYA TUHANTelah diriwayatkan suatu kisah lucu yang dikatakan belaku di sebuah sekolah di mana seorang guru berdiri di hadapan para pelajar lalu bertanya kepada meraka: “Adakah awak semua boleh melihat saya?” Para pelajar menjawab, “Ya!” Lalu guru tersebut berkata: “Ini bererti saya wujud.”

Dia bertanya lagi kepda para pelajar: “Adakah kamu melihat papan hitam?” Para pelajar menjawab: “Ya!” Dia berkata: Maka papan hitam itu wujud.” Dia meneruskan pertanyaan lagi sambil berkata: “Adakah kamu melihat meja?” Para pelajar menjawab: “Ya!” Dia berkata, “Bermakna meja itu wujud.”

Dia bertanya lagi: “Adakah kamu melihat Allah?” Para pelajar menjawab: “Tidak!” Maka dia berkata, “Ini bererti Allah itu tidak wujud!”

Lantas seorang pelajar yang agak cerdik bangun dan bertanya kepada rakan-rakannya: “adakah kamu melihat akal cikgu?” Para pelajar menjawab: “Tidak!” Dan pelajar tersebut berkata: “Ini bererti akal cikgu tidak wujud.”
(Dinukil dari kitab Allah oleh Syeikh said Hawwa)

No comments:

Post a Comment